Strona wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

Aktualności

Mapy zasadnicze - zmiany w prawie

Uchwalona ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, wprowadza zmiany w Prawie

Narady koordynacyjne - nowe zarządzenie Prezydenta

Od 28 lipca 2017 r. obowiązuje nowe Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Jelenia Góra.

św. Jadwiga Śląska zamiast Oskara Langego

W związku z uchwaloną ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń

Alejka Andrzeja Dziedziula w Parku Zdrojowym

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 323.XLII.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. nadaje nazwę: Alejka Andrzeja Dziedziula dla drogi wewnętrznej,

Praca w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza nabór na stanowisko ds. przygotowania i wdrożenia cyfrowych baz geodezyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Osiedle Rakownica i Lawendowa - nowe nazwy ulic

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 322.XLII.2017 z dnia 27 czerwca zmieniła nazwę drogi gminnej, części ulicy Okopowej na ul. Osiedle Rakownica.

46 Rajd Goniometru w Szklarskiej Porębie

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział we Wrocławiu oraz Koło Zakładowe SGP przy OPGK Wrocław zapraszają do udziału w 46 RAJDZIE GONIOMETRU, który odbędzie się w dniach 15-17 września 2017 r. w Szklarskiej Porębie.

KPA - tekst jednolity ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 czerwca 2017r. ukazał się jednolity tekst ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Treść ustawy dostępna jest  TUTAJ

Szkolenia z aktualizacji baz

Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz oddziały SGP w Legnicy i Katowicach zapraszają na szkolenie

Nowa nazwa dla ronda wybrana

Uchwała nr 302.XLI.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 maja 2017 r. nadaję nazwę „Żołnierzy Wyklętych” dla ronda stanowiącego skrzyżowanie ulicy

Przetarg na dostosowanie baz GESUT

Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował informację na temat przetargu związanego z dostosowaniem danych GESUT do obowiązujących wymagań prawnych

Praca w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza nabór na stanowisko ds. przygotowania i wdrożenia cyfrowych baz geodezyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru (2 etaty)

Polecane

Geoportal - link do serwisu
Link do ERGO Konto Geodety
Link do Elektronicznej Księgi Wieczystej
Link do kalkulatora opłat za dane geodezyjne
Geoportal Dolny Śląsk
eluneta

Panoramy sferyczne Jeleniej Góry - link serwisu zewnętrznegoInteraktywna Mapa Inwestycyjna Miasta Jeleniej Góry - link do serwisu z aplikacją flash