Strona wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

Aktualności

Nowa nazwa ulicy w Jeleniej Górze

Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry nadano części ulicy Strumykowej nową nazwę - ul. ks. Jerzego Gniatczyka. Zmiana wprowadzona została na odcinku od ul. Sudeckiej

Wzrosną opłaty geodezyjne

Od przyszłego roku nieznacznie wzrosną opłaty za materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Nowe stawki opublikowano 31 października

Nowelizacje rozporządzeń

25 października br. zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw nowelizacje rozporządzeń ws. EGiB oraz ws. udostępniania materiałów PZGiK i wydawania licencji oraz wzoru DOO.

XII Konferencja Techniczna w Legnicy

W dniach 19 ‑ 20 października 2017 r. w Legnicy odbędzie się  XII Konferencja Techniczna nt. “Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”

Mapy zasadnicze - zmiany w prawie

Uchwalona ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, wprowadza zmiany w Prawie

Narady koordynacyjne - nowe zarządzenie Prezydenta

Od 28 lipca 2017 r. obowiązuje nowe Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Jelenia Góra.

św. Jadwiga Śląska zamiast Oskara Langego

W związku z uchwaloną ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń

Alejka Andrzeja Dziedziula w Parku Zdrojowym

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 323.XLII.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. nadaje nazwę: Alejka Andrzeja Dziedziula dla drogi wewnętrznej,

Praca w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza nabór na stanowisko ds. przygotowania i wdrożenia cyfrowych baz geodezyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Osiedle Rakownica i Lawendowa - nowe nazwy ulic

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 322.XLII.2017 z dnia 27 czerwca zmieniła nazwę drogi gminnej, części ulicy Okopowej na ul. Osiedle Rakownica.

46 Rajd Goniometru w Szklarskiej Porębie

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział we Wrocławiu oraz Koło Zakładowe SGP przy OPGK Wrocław zapraszają do udziału w 46 RAJDZIE GONIOMETRU, który odbędzie się w dniach 15-17 września 2017 r. w Szklarskiej Porębie.

KPA - tekst jednolity ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 czerwca 2017r. ukazał się jednolity tekst ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Treść ustawy dostępna jest  TUTAJ

Polecane

Geoportal - link do serwisu
Link do ERGO Konto Geodety
Link do Elektronicznej Księgi Wieczystej
Link do kalkulatora opłat za dane geodezyjne
Geoportal Dolny Śląsk
eluneta

Panoramy sferyczne Jeleniej Góry - link serwisu zewnętrznegoInteraktywna Mapa Inwestycyjna Miasta Jeleniej Góry - link do serwisu z aplikacją flash