Strona wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

Aktualności

Wykonanie prac geodezyjnych w 2018 roku

Miasto Jelenia Góra zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac geodezyjnych w 2018 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu

Zmiany w Prawie Geodezyjnym

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 marca 2018r., opublikowano ustawę z dnia 6 marca 2018r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Przyjmowanie korespondencji

Od dnia 01.03.2018 r. korespondencję  kierowaną wyłącznie  do Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru składa się w punkcie informacyjnym przy ul. Sudeckiej 29 (budynek główny)

Praca w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza nabór na stanowisko ds. przygotowania i wdrożenia cyfrowych baz geodezyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru.Termin składania ofert to 27.03.2018 r. do godz. 15:30

Katalog wytycznych GUGiK

Główny Urząd Geodezji i Kartografii na swoich stronach internetowych opublikował katalog wytycznych w zakresie wyjaśnienia niektórych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów prawa

Zapłać kartą !

Od 19 grudnia za wystawione dokumenty obliczenia opłaty można zapłacić bezpośrednio w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru przy użyciu terminala płatniczego.

Praca w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza nabór na stanowisko ds. przygotowania i wdrożenia cyfrowych baz geodezyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Księżycowa - nowa nazwa ulicy

Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry (360.XLV.2017 z dnia 28 listopada) nadano nazwę - ul. Księżycowa, drodze wewnętrznej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 450/12, AM-16, obręb 0013-Sobieszów II,

Nowy jednolity tekst ustawy Pgik

W Dzieniku Ustaw opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. poz. 2101)

Nowa nazwa ulicy w Jeleniej Górze

Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry nadano części ulicy Strumykowej nową nazwę - ul. ks. Jerzego Gniatczyka. Zmiana wprowadzona została na odcinku od ul. Sudeckiej

Wzrosną opłaty geodezyjne

Od przyszłego roku nieznacznie wzrosną opłaty za materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Nowe stawki opublikowano 31 października

Nowelizacje rozporządzeń

25 października br. zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw nowelizacje rozporządzeń ws. EGiB oraz ws. udostępniania materiałów PZGiK i wydawania licencji oraz wzoru DOO.

Polecane

Geoportal - link do serwisu
Link do ERGO Konto Geodety
Link do Elektronicznej Księgi Wieczystej
Link do kalkulatora opłat za dane geodezyjne
Geoportal Dolny Śląsk
eluneta

Panoramy sferyczne Jeleniej Góry - link serwisu zewnętrznegoInteraktywna Mapa Inwestycyjna Miasta Jeleniej Góry - link do serwisu z aplikacją flash