Strona wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

Aktualności

Elektroniczne narady koordynacyjne

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. narady koordynacyjne przeprowadzane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry będą odbywały się elektronicznie za pośrednictwem portalu ERGO.

Operat elektroniczny - zmiany dla Geodetów

Nowy 2022 rok przynosi bardzo istotne zmiany w funkcjonowaniu geodezji. Najważniejszą zmianą jest odejście od operatów papierowych na rzecz operatów w postaci elektronicznej (plik pdf).

Praca w Wydziale Gedoezji, Kartografii i Katastru

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze. Aktualnie prowadzone są nabory na następujące stanowiska:

Nowy jednolity tekst Pgik

3 listopada w Dzienniku Ustaw (poz. 1990) opublikowano jednolity tekst ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ulica ks. Prałata Józefa Steca w Jeleniej Górze.

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 395.XLII.2021.2021 z dnia 29.10.2021 r. nadała nazwę ulicy - ks. Prałata Józefa Steca.

Plac Księdza Kubka w Jeleniej Górze

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 394.XLII.2021 z dnia 29.10.2021 r. nadała nazwę Plac Księdza Kubka, placowi położonemu w granicach działek ewidencyjnych w obrębie 0014 - Jagniątków

Bławatkowa, Borowikowa, Czereśniowa - nowe ulice w Jeleniej Górze

Rada Miejska Jeleniej Góry podczas sesji 31 sierpnia 2021 r. nadała nazwy drogom wewnętrznym. Powstały ulice: Bławatkowa, Borowikowa,  Czereśniowa.

50 Rajd Goniometru

Stowarzyszenie Geodetów Polskich zaprasza na 50 jubileuszowy rajd Gonimoetru, który odbędzie się 24-26 września 2021 r. w Szklarskiej Porębie.

Aleja Władysława Bartoszewskiego w Jeleniej Górze

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 367.XXXVIII.2021 z dnia 31.08.2021 r. nadała nazwę drodze wojewódzkiej  - Aleja Władysława Bartoszewskiego.

Rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W dniu 30 kwietnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 820) opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ulica Klonowa w Jeleniej Górze

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 320.XXXII.2021 z dnia 24 marca 2021 r. nadała nazwę drodze wewnętrznej - ul. Klonowa.

Polecane

Geoportal - link do serwisu
Link do ERGO Konto Geodety
plany zagospodarowania przestrzennego
Link do Elektronicznej Księgi Wieczystej
Link do kalkulatora opłat za dane geodezyjne
Geoportal Dolny Śląsk
eluneta

Panoramy sferyczne Jeleniej Góry - link serwisu zewnętrznegoInteraktywna Mapa Inwestycyjna Miasta Jeleniej Góry - link do serwisu z aplikacją flash