Aktualności

Elektroniczne narady koordynacyjne

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. narady koordynacyjne przeprowadzane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry będą odbywały się elektronicznie za pośrednictwem portalu ERGO.

Operat elektroniczny - zmiany dla Geodetów

Nowy 2022 rok przynosi bardzo istotne zmiany w funkcjonowaniu geodezji. Najważniejszą zmianą jest odejście od operatów papierowych na rzecz operatów w postaci elektronicznej (plik pdf).

Praca w Wydziale Gedoezji, Kartografii i Katastru

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze. Aktualnie prowadzone są nabory na następujące stanowiska:

Nowy jednolity tekst Pgik

3 listopada w Dzienniku Ustaw (poz. 1990) opublikowano jednolity tekst ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ulica ks. Prałata Józefa Steca w Jeleniej Górze.

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 395.XLII.2021.2021 z dnia 29.10.2021 r. nadała nazwę ulicy - ks. Prałata Józefa Steca.

Plac Księdza Kubka w Jeleniej Górze

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 394.XLII.2021 z dnia 29.10.2021 r. nadała nazwę Plac Księdza Kubka, placowi położonemu w granicach działek ewidencyjnych w obrębie 0014 - Jagniątków

Bławatkowa, Borowikowa, Czereśniowa - nowe ulice w Jeleniej Górze

Rada Miejska Jeleniej Góry podczas sesji 31 sierpnia 2021 r. nadała nazwy drogom wewnętrznym. Powstały ulice: Bławatkowa, Borowikowa,  Czereśniowa.

50 Rajd Goniometru

Stowarzyszenie Geodetów Polskich zaprasza na 50 jubileuszowy rajd Gonimoetru, który odbędzie się 24-26 września 2021 r. w Szklarskiej Porębie.

Aleja Władysława Bartoszewskiego w Jeleniej Górze

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 367.XXXVIII.2021 z dnia 31.08.2021 r. nadała nazwę drodze wojewódzkiej  - Aleja Władysława Bartoszewskiego.

Rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W dniu 30 kwietnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 820) opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ulica Klonowa w Jeleniej Górze

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 320.XXXII.2021 z dnia 24 marca 2021 r. nadała nazwę drodze wewnętrznej - ul. Klonowa.

Strony