Aktualności

Rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W dniu 30 kwietnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 820) opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ulica Klonowa w Jeleniej Górze

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 320.XXXII.2021 z dnia 24 marca 2021 r. nadała nazwę drodze wewnętrznej - ul. Klonowa.

Ulica Piękna w Jeleniej Górze

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 271.XXV.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. nadała nazwę drodze wewnętrznej - ul. Piękna.

Rejestr geodetów uprawnionych

Na stronach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zaktualizowano rejestr geodetów upranionych.

49 Rajd Goniometru

Na początku października w Lewinie Kłodzkim odbędzie się 49 Rajd Goniometru. Organizatorem jest Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział Wrocław.

Nowe rozporządzenia w geodezji

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały rozporządzenia Ministra Rozwoju:

Zmiany w Prawie geodezyjnym

W dniu 24 czerwca 2020r. weszła w życie tzw. Tarcza 4.0 wprowadzająca zmiany do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

INFORMACJA DLA GEODETÓW

Szanowni Państwo!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2, celem zapobiegania i przeciwdziałania jego rozprzestrzenianiu się oraz w trosce o zdrowie zarówno klientów Urzędu jak i pracowników jednostki, uprzejmie prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich wizyt w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru i korzystanie zarówno z telefonicznego kontaktu jak i e-mailowego w przypadku potrzeby skontaktowania się z pracownikami Wydziału.

 

Praca w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta znajduje się ogłoszenie o naborze ds. aktualizacji i weryfikacji katastru nieruchomości.
Oferty można składać do 27.03.2020 r. do godz. 14.30.

Jednolity tekst ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

W Dzienniku Ustaw z 20 lutego 2020r. opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.  z 2020 r. poz. 276).

Ulica Skalna w Jeleniej Górze

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 107.XI.2019 z dnia 10 lipca 2019 r. nadała nazwę drodze publicznej - ul. Skalna. 

Jednolity tekst o warunkach technicznych i usytuowaniu budynków

W Dzienniku Ustaw z 7 czerwca 2019 r. (poz. 1065) ukazał się jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Strony