Aktualności

Rejestr geodetów uprawnionych

Na stronach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zaktualizowano rejestr geodetów upranionych.

49 Rajd Goniometru

Na początku października w Lewninie Kłodzkim odbędzie się 49 Rajd Goniometru. Organizatorem jest Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział Wrocław.

Nowe rozporządzenia w geodezji

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały rozporządzenia Ministra Rozwoju:

Zmiany w Prawie geodezyjnym

W dniu 24 czerwca 2020r. weszła w życie tzw. Tarcza 4.0 wprowadzająca zmiany do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

INFORMACJA DLA GEODETÓW

Szanowni Państwo!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2, celem zapobiegania i przeciwdziałania jego rozprzestrzenianiu się oraz w trosce o zdrowie zarówno klientów Urzędu jak i pracowników jednostki, uprzejmie prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich wizyt w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru i korzystanie zarówno z telefonicznego kontaktu jak i e-mailowego w przypadku potrzeby skontaktowania się z pracownikami Wydziału.

 

Praca w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta znajduje się ogłoszenie o naborze ds. aktualizacji i weryfikacji katastru nieruchomości.
Oferty można składać do 27.03.2020 r. do godz. 14.30.

Jednolity tekst ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

W Dzienniku Ustaw z 20 lutego 2020r. opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.  z 2020 r. poz. 276).

Ulica Skalna w Jeleniej Górze

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 107.XI.2019 z dnia 10 lipca 2019 r. nadała nazwę drodze publicznej - ul. Skalna. 

Jednolity tekst o warunkach technicznych i usytuowaniu budynków

W Dzienniku Ustaw z 7 czerwca 2019 r. (poz. 1065) ukazał się jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Nowe ulice - Sielska i Zaciszna

Rada Miejska Jeleniej Góry na sesji która odbyła się 29 maja 2019 r. nadała nazwę - ul. Sielska, drodze wewnętrznej

Nowy jednolity tekst rozporządzenia

W Dzienniku Ustaw (poz. 434 z 2019 r.) - opublikowano jednolity tekst rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

Ulica Cyprysowa w Jeleniej Górze

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 21.III.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. nadała nazwę - ul. Cyprysowa drodze wewnętrznej,

Strony