Aktualności

INFORMACJA DLA GEODETÓW

Szanowni Państwo!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2, celem zapobiegania i przeciwdziałania jego rozprzestrzenianiu się oraz w trosce o zdrowie zarówno klientów Urzędu jak i pracowników jednostki, uprzejmie prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich wizyt w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru i korzystanie zarówno z telefonicznego kontaktu jak i e-mailowego w przypadku potrzeby skontaktowania się z pracownikami Wydziału.

Rekomendowaną formą składania wniosków jest postać elektroniczna poprzez platformę ePUAP.

Od dnia 16 marca 2020 r. kontakt bezpośredni będzie możliwy tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy będzie on niezbędny, po uprzednim telefonicznym umówieniu daty i godziny.

Korespondencja - wnioski, które składane są osobiście należy włożyć do koperty, koszulki lub teczki, podpisać "do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru" oraz wrzucić do urny zlokalizowanej w Ratuszu lub w głównym budynku przy Sudeckiej. Następnie pocztą wewnętrzną zostaną przekazane do właściwego wydziału.

Pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w miarę możliwości chętnie odpowiedzą na Państwa pytania telefonicznie lub mailowo.

 

Praca w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta znajduje się ogłoszenie o naborze ds. aktualizacji i weryfikacji katastru nieruchomości.
Oferty można składać do 27.03.2020 r. do godz. 14.30.

Jednolity tekst ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

W Dzienniku Ustaw z 20 lutego 2020r. opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.  z 2020 r. poz. 276).

Ulica Skalna w Jeleniej Górze

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 107.XI.2019 z dnia 10 lipca 2019 r. nadała nazwę drodze publicznej - ul. Skalna. 

Jednolity tekst o warunkach technicznych i usytuowaniu budynków

W Dzienniku Ustaw z 7 czerwca 2019 r. (poz. 1065) ukazał się jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Nowe ulice - Sielska i Zaciszna

Rada Miejska Jeleniej Góry na sesji która odbyła się 29 maja 2019 r. nadała nazwę - ul. Sielska, drodze wewnętrznej

Nowy jednolity tekst rozporządzenia

W Dzienniku Ustaw (poz. 434 z 2019 r.) - opublikowano jednolity tekst rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

Ulica Cyprysowa w Jeleniej Górze

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 21.III.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. nadała nazwę - ul. Cyprysowa drodze wewnętrznej,

Wyższe ceny za materiały PZGiK

Od początku 2019 r. obowiązują zwaloryzowane stawki opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Narada robocza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

W dniach 11 - 12 grudnia 2018 r. w Wojanowie  zaplanowano naradę roboczą Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa dolnośląskiego.

Kurs przygotowujący do egzaminów na uprawnienia zawodowe

Zarząd Oddziału SGP w Zielonej Górze serdecznie zaprasza do uczestnictwa w kursie przygotowującym do egzaminów na uprawnienia zawodowe, Zielona Góra.
Proponowany termin kursu – przełom stycznia/lutego 2019 roku.

Strony