Rzeczoznawca

1. UDOSTĘPNIENIE DANYCH I WGLĄD DO DOKUMENTÓW REJESTRU CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI:

 

Forma udostępniania:

- w wersji elektronicznej (PDF lub EXEL)

- przeglądanie dokumentów

 

Wymagane załączniki:

-  wniosek

- dokument potwierdzający uprawnienia

- opłata za udostępnienie

 

Jednorazowy czas przeglądania:

- 4 godziny

 

Termin załatwienia sprawy:

- do 7 dni (dotyczy formy elektronicznej)

 

Miejsce składania wniosku:

- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – ul. Ptasia 2/3, pok.223, tel. (075) 75-49-840

- na e-mail: sprzedaz.geodezja@jeleniagora.pl

 

 

Uwaga: Należy zarezerwować termin przeglądania dokumentów z RCiWN pod nr tel:
(075) 75-46-247,
 
75-49-841 
lub osobiście w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru przy ul. Ptasiej 2/3, pok.222.