Kontakt

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

Adres: ul. Ptasia 2-3  58-500 Jelenia Góra, II piętro 

Naczelnik Wydziału – Geodeta Miasta 

Maria Matuszewska

tel. 75 75 49 852 email: geodetamiasta@jeleniagora.pl 

 

Kierownik Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

-

 

 

  telefon email
sprzedaż map, wypisów i wyrysów 75 75 49 840 sprzedaz.geodezja@jeleniagora.pl
numery porządkowe budynków, pozwolenia na zajęcie gruntów pod sieci uzbrojenia terenu 75 75 46 227  
weryfikacja operatów geodezyjnych 75 75 49 842  
obsługa geodetów 75 75 49 846 modgik@jeleniagora.pl; bazy@jeleniagora.pl
narady koordynacyjne 75 75 49 845 zudp@jeleniagora.pl
aktualizacja EGiB, rozgraniczenia 75 75 46 394  
podziały nieruchomości 75 75 46 245