Św. Brata Alberta - nowa nazwa ulicy

Rada Miejska uchwałą nr  498.LI.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. nadała nazwę drodze wewnętrznej  położonej

w granicach działki ewidencyjnej nr 39 w obrębie 0028 - 28NE, AM 8, stanowiącej własność Gminy Jelenia Góra.

Przebieg ulicy św. Brata Alberta przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały

Galeria: