św. Jadwiga Śląska zamiast Oskara Langego

W związku z uchwaloną ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń

użyteczności publicznej wystąpiła konieczność zmiany nazwy ul. Oskara Langego.

Uchwała nr 325.XLII.2017 z dnia 27 czerwca Rady Miejskiej Jeleniej Góry zmienia nazwę ulicy Oskara Langego na ul. św. Jadwigi Śląskiej, dla drogi gminnej określonej geodezyjnie jako działka nr 87, AM-1, obręb 0004-Cieplice IV, stanowiących własność Gminy Jelenia Góra.