Aleja Władysława Bartoszewskiego w Jeleniej Górze

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 367.XXXVIII.2021 z dnia 31.08.2021 r. nadała nazwę drodze wojewódzkiej  - Aleja Władysława Bartoszewskiego.Jest to droga położona w granicach działek ewidencyjnych w obrębie 0023-23 NE, AM 66, działki nr: 8/23, 13/16, 21/8, 21/12, 22/1, 21/10;
AM 63, działki nr: 6/1, 3/2, 4/2; w obrębie 0062-MACIEJOWA - II , AM 1,działki nr: 16/1, 15/1, 12/4, 12/6,
13/1; AM 3, działki nr: 25/1, 24/1, 18/16, 18/15, 17/1, 15/9, 14/1; AM 2, działki nr: 9/1, 10/1;
AM 8, działki nr: 1/1, 2/2, 6/2, 6/4, 9/1, 7/1, 8/1; AM 7, działki nr: 2/1, 3/1, 5/1, 6/1, 8/1; AM 6, działki nr: 1/4,
1/6, 2/3; AM 10, działka nr 2/4 i część działki nr 1/1, obręb stanowiących własność Gminy Jelenia Góra.


Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia załącznik graficzny, stanowiący integralną część niniejszej
uchwały.

Galeria: