Dodatkowe dane w krajowym Geoportalu

Mapy które możemy wyświetlić na www.geoportal.gov.pl wzbogacone zostały o nowe nakładki tematyczne. W zakładce "dane innych instytucji" umieszczono

warstwy przygotowane przez:


- Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych
- Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
- Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie"/geoportal/