Elektroniczne narady koordynacyjne

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. narady koordynacyjne przeprowadzane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry będą odbywały się elektronicznie za pośrednictwem portalu ERGO.Pierwsza planowana narada rozpocznie się w dniu wysłania zawiadomienia Gestorom i Wnioskodawcom z programu ERGO tj. 13 stycznia 2022 r.

Dostęp do usługi sieciowej umożliwiającej złożenie wniosku o uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej odbywa się w aplikacji ERGO Comarch Konto Inwestora (Projektanta)

W celu złozenia wniosku należy zarejestrować się i zalogować na stronie  https://wnioski.jeleniagora.pl

Aktywacja  konta użytkownika następuje po wypełnieniu wniosku o przyznanie dostępu do systemu ERGO. W tym celu prosimy o kontakt e-mail: zudp@jeleniagora.pl


 
Więcej informacji w zakładce "Projektant"