Narada robocza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

W dniach 11 - 12 grudnia 2018 r. w Wojanowie  zaplanowano naradę roboczą Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa dolnośląskiego.

Wśród poruszanych tematów znajdą się zagadnienia dotyczące:
1. raportu o stanie geodezji na terenie województwa dolnośląskiego;
2. podsumowania realizowanego na terenie województwa dolnośląskiego projektu PEUG;
3. gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
4. zasilania baz danych wynikami prac geodezyjnych;
5. spraw bieżących (w tym m.in. wniosków z kontroli realizowanych w 2018r.; procedury przekazywania kopii zabezpieczającej bazy danych; planu prac finansowanych z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w 2019r.)

/dwingik.duw.pl/