Nowa nazwa ulicy - hm. Aleksandra Kamińskiego "Kamyka"

Rada Miejska uchwałą nr 615.LXIV.2023 z dnia 29 marca 2023 r. nadała nazwę drodze wewnętrznej 

zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 18/7, AM 18 w obrębie 0060 - 60, stanowiącej własność Gminy Jelenia Góra.

 

Przebieg ulicy hm. Aleksandra Kamińskiego "Kamyka" przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały

Galeria: