Nowe nazwy ulic: dr. Jerzego Timmlera, Marka Edelmana, Walońska

Rada Miejska Jeleniej Góry na sesji z dnia 23 lutego 2022 nadała drogom wewnętrznym
następujące nazwy ulic:-uchwała nr 453.XLVI.2022 - ulica dr. Jerzego Timmlera
-uchwała nr 454.XLVI.2022 - ulica Walońska
-uchwała nr 456.XLVI.2022 - Marka Edelmana

Przebieg ulicy przedstawiają mapy stanowiące załącznik do niniejszych uchwał.

Galeria: