Nowe nazwy ulic: Księżnej Agnieszki, Księcia Bolka II Małego, Księcia Bolka I Surowego

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 452.XLVI.2022 z dnia 23 lutego 2022 r. nadała drogom wewnętrznym nowe nazwy ulic.Przebieg ulic przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

Galeria: