Nowe ulice - Sielska i Zaciszna

Rada Miejska Jeleniej Góry na sesji która odbyła się 29 maja 2019 r. nadała nazwę - ul. Sielska, drodze wewnętrznej

oznaczonej jako działki nr 59/3, AM-1, obręb 0010-Cieplice X oraz nadała nazwę - ul. Zaciszna, drodze wewnętrznej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 59/7 i 59/8, AM-1, obręb 0010-Cieplice X


UCHWAŁA NR 71.VIII.2019 - ul. Sielska
UCHWAŁA NR 72.VIII.2019 - ul. Zaciszna

Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia załącznik graficzny, stanowiący integralną część niniejszej
uchwały.

Galeria: