Nowy jednolity tekst Pgik

3 listopada w Dzienniku Ustaw (poz. 1990) opublikowano jednolity tekst ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Uwzględnia on zmiany wprowadzone w tym akcie przez:

- ustawę z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (DzU poz. 922),
- ustawę z 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (DzU poz. 1641) oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 1 października 2021 r.

/dwingik.duw.pl/