Nowy jednolity tekst ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

W Dzienniku Ustaw (poz. 1223) ukazał się jednolity tekst ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.Uwzględnia on zmiany wprowadzone w tym akcie wynikające z przepisów ogłoszonych przed 12 maja br., w tym ustawy z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 32). Nowelizacja ta miała na celu przede wszystkim usprawnienie i przyśpieszenie prowadzenia postępowań scaleniowych, a także ustalenie procedury postępowania w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

 

/dwingik.duw.gov.pl/