Operat elektroniczny - zmiany dla Geodetów

Nowy 2022 rok przynosi bardzo istotne zmiany w funkcjonowaniu geodezji. Najważniejszą zmianą jest odejście od operatów papierowych na rzecz operatów w postaci elektronicznej (plik pdf).Zgodnie z § 42 ust. 3 rozporządzenia ws. standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 31 grudnia 2021 r. kończy się okres przejściowy, w którym była jeszcze możliwość przekazywania operatów w postaci papierowej.

Więcej informacji znajduje się na stronach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

/gugik/