Plac Księdza Kubka w Jeleniej Górze

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 394.XLII.2021 z dnia 29.10.2021 r. nadała nazwę Plac Księdza Kubka, placowi położonemu w granicach działek ewidencyjnych w obrębie 0014 - Jagniątków

AM10 stanowiącej własność prywatną osób fizycznych, AM 9, działka numer 151/7 stanowiąca własność Skarbu Państwa, AM 11, działka numer 176/2 stanowiąca własność Gminy Jelenia Góra

Szczegółową lokalizację przedstawia załącznik graficzny, stanowiący integralną część niniejszej
uchwały.

Galeria: