Plany zagospodarowania przestrzennego dostępne

Na stronie plany.jeleniagora.pl zostały udostępnione miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Na portalu znaleźć można - rejestry -  plany obowiązujące, te ktore są w trakcie opracowaywania a także historyczne - już nieobowiązujące.