Praca w Wydziale Gedoezji, Kartografii i Katastru

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze. Aktualnie prowadzone są nabory na następujące stanowiska:- ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- ds. prowadzenia baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego
- ds. prowadzenia baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego

Termin składania ofert     12.01.2022 do godz. 15:30

Więcej informacji na stronie BiP Urzędu Miasta Jelenia Góra