Przyjmowanie korespondencji

Od dnia 01.03.2018 r. korespondencję  kierowaną wyłącznie  do Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru składa się w punkcie informacyjnym przy ul. Sudeckiej 29 (budynek główny)


Korespondencję wpływającą z zewnątrz dostarczoną osobiście przyjmuje także kancelaria w Ratuszu - pl. Ratuszowy 58.
Nie ma natomiast możliwości pozostawienia korespondencji w Centrum Obsługi Klienta przy ul. Ptasiej 6a.