Rejestr geodetów uprawnionych

Na stronach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zaktualizowano rejestr geodetów upranionych.

Obecenie po dodaniu informacji o osobach, które
zdobyły uprawnienia podczas ostatniej sesji egzaminacyjnej, geodetów uprawnionych w Polsce jest ponad 19 tys.

Link do rejestru