Rozporządzenie ws. GESUT zostało opublikowane

W Dzienniku Ustaw pod. poz. 1374 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Rozporządzenie weszło w życie 31 lipca 2021r.