Szkolenie dla Geodetów 4-5 października

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru zaprasza geodetów działających na terenie m. Jelenia Góra na jednodniowe szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania do zdalnej aktualizacji baz danych EGiB, BDOT500 i GESUT.


TERMIN SZKOLEŃ: 4 i 5 Października 2018

Na szkolenie zapraszamy Państwa z własnym sprzętem komputerowym – „laptop”
Z uwagi na konieczność zarezerwowania sali prosimy o potwierdzenie uczestnictwa (tylko) drogą mailową na adres dsmaga@jeleniagora.pl


W wiadomości prosimy w tytule e-maila wpisać „SZKOLENIE” a w treści podać termin który Państwa interesuje /4 lub 5 października/ – w razie dużego zainteresowania jednym terminem osoby zgłaszające się w późniejszym czasie zostaną automatycznie przypisane na inny dzień.
Harmonogram szkolenia, link do wejścia do bazy na której będzie odbywać się szkolenie oraz dokładna godzina rozpoczęcia szkolenia zostaną Państwu przekazane e-mailem.