Terminy egzaminów na uprawnienia zawodowe w 2023 r

W porozumieniu z Głównym Geodetą Kraju ustalony został roczny plan pracy komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii na 2023 rok.

Podobnie jak w tym roku zaplanowano 10  czterodniowych sesji egzaminacyjnych, podczas których osoby zainteresowane będą mogły wykazać się wiedzą niezbędną do uzyskania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych, w przyszłym roku egzaminy zostały zaplanowane nie tylko w dni powszednie ale także w soboty. 

 

Ustalono następujące terminy sesji egzaminacyjnych:

 

15 – 18 lutego 2023 r.

22 – 25 marca 2023 r.

19 – 22 kwietnia 2023 r.

24 – 27 maja 2023 r.

21 – 24 czerwca 2023 r.

23 – 26 sierpnia 2023 r.

20 – 23 września 2023 r.

18 – 21 października 2023 r.

15 – 18 listopada 2023 r.

 6 – 9 grudnia 2023 r.

/geoportal.gov.pl/