Ulica Cyprysowa w Jeleniej Górze

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 21.III.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. nadała nazwę - ul. Cyprysowa drodze wewnętrznej,

oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 13/1, AM-7, obręb 0061-Maciejowa I, stanowiąca własność Skarbu Państwa oraz działka nr 14,
AM-8, obręb 0061-Maciejowa I, stanowiąca własność Gminy Jelenia Góra.

Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia załącznik graficzny

Galeria: