Wyższe ceny za materiały PZGiK

Od początku 2019 r. obowiązują zwaloryzowane stawki opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Wysokość stawek podstawowych została określona w załączniku do obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018 r.