Wydawanie zaświadczenia na podstawie operatu EGiB

Strona w czasie budowy