Wykonanie prac geodezyjnych w 2018 roku

Miasto Jelenia Góra zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac geodezyjnych w 2018 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu

dostępne są na stronie Biuletynu Infromaccji Publicznej.

http://bip.jeleniagora.pl/przetarg/9164/g-271-1-2018