XIII Konferencja techniczna w październiku

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Legnicy zaprasza na XIII Konferencję Techniczną nt. “Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”, która odbędzie się w dniach 18 ‑ 19 października 2018 r.Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Główny Geodeta Kraju - Pan Waldemar Izdebski, Prezes Związku Powiatów Polskich - Pan Ludwik Węgrzyn, Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich - Pan Janusz Walo, Starosta Legnicki - Pani Janina Mazur oraz Prezydent Miasta Legnicy - Pan Tadeusz Krzakowski.

Więcej informacji wkrótce

/sgp legnica/