Zapłać kartą !

Od 19 grudnia za wystawione dokumenty obliczenia opłaty można zapłacić bezpośrednio w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru przy użyciu terminala płatniczego.Terminale znajdują się w pokoju nr 223 gdzie można zamówić m. in. mapy czy wypisy z rejestru gruntów oraz w pokoju nr 224 gdzie realizowane są płatności związane z uzgadnianiem dokumentacji projektowej i pracami geodezyjnymi.

Terminale POS, którymi dysponujemy mają możliwość obsługi zarówno kart z paskiem magnetycznym jak również kart  mikroprocesorowych w standardzie EMV oraz kart zbliżeniowych organizacji VISA i MasterCard następujących znaków: Visa, Visa Electron, V Pay, MasterCard, MasterCard Electronic.