Zmiana nazwy części drogi powiatowej ul. Walerego Wróblewskiego na ul. gen. Władysława Andersa

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 455.XLVI.2022 na sesji z dnia 23 lutego 2022 zmieniła nazwę drogi powiatowej,

części ulicy Walerego Wróblewskiego, w granicach działki ewidencyjnej w obrębie 0010 - Cieplice X, AM 1, część działki nr 11/3, stanowiącej własność Skarbu Państwa, na ul. gen. Władysława Andersa.

Przebieg ulicy przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszych uchwały.

Galeria: