Strona wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

Aktualności

Rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W dniu 30 kwietnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 820) opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ulica Klonowa w Jeleniej Górze

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 320.XXXII.2021 z dnia 24 marca 2021 r. nadała nazwę drodze wewnętrznej - ul. Klonowa.

Ulica Piękna w Jeleniej Górze

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 271.XXV.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. nadała nazwę drodze wewnętrznej - ul. Piękna.

Rejestr geodetów uprawnionych

Na stronach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zaktualizowano rejestr geodetów upranionych.

49 Rajd Goniometru

Na początku października w Lewinie Kłodzkim odbędzie się 49 Rajd Goniometru. Organizatorem jest Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział Wrocław.

Nowe rozporządzenia w geodezji

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały rozporządzenia Ministra Rozwoju:

Zmiany w Prawie geodezyjnym

W dniu 24 czerwca 2020r. weszła w życie tzw. Tarcza 4.0 wprowadzająca zmiany do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

INFORMACJA DLA GEODETÓW

Szanowni Państwo!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2, celem zapobiegania i przeciwdziałania jego rozprzestrzenianiu się oraz w trosce o zdrowie zarówno klientów Urzędu jak i pracowników jednostki, uprzejmie prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich wizyt w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru i korzystanie zarówno z telefonicznego kontaktu jak i e-mailowego w przypadku potrzeby skontaktowania się z pracownikami Wydziału.

 

Praca w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta znajduje się ogłoszenie o naborze ds. aktualizacji i weryfikacji katastru nieruchomości.
Oferty można składać do 27.03.2020 r. do godz. 14.30.

Jednolity tekst ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

W Dzienniku Ustaw z 20 lutego 2020r. opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.  z 2020 r. poz. 276).

Ulica Skalna w Jeleniej Górze

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 107.XI.2019 z dnia 10 lipca 2019 r. nadała nazwę drodze publicznej - ul. Skalna. 

Jednolity tekst o warunkach technicznych i usytuowaniu budynków

W Dzienniku Ustaw z 7 czerwca 2019 r. (poz. 1065) ukazał się jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Polecane

Geoportal - link do serwisu
Link do ERGO Konto Geodety
plany zagospodarowania przestrzennego
Link do Elektronicznej Księgi Wieczystej
Link do kalkulatora opłat za dane geodezyjne
Geoportal Dolny Śląsk
eluneta

Panoramy sferyczne Jeleniej Góry - link serwisu zewnętrznegoInteraktywna Mapa Inwestycyjna Miasta Jeleniej Góry - link do serwisu z aplikacją flash