Strona wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

Aktualności

Ulica Cyprysowa w Jeleniej Górze

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 21.III.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. nadała nazwę - ul. Cyprysowa drodze wewnętrznej,

Wyższe ceny za materiały PZGiK

Od początku 2019 r. obowiązują zwaloryzowane stawki opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Narada robocza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

W dniach 11 - 12 grudnia 2018 r. w Wojanowie  zaplanowano naradę roboczą Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa dolnośląskiego.

Kurs przygotowujący do egzaminów na uprawnienia zawodowe

Zarząd Oddziału SGP w Zielonej Górze serdecznie zaprasza do uczestnictwa w kursie przygotowującym do egzaminów na uprawnienia zawodowe, Zielona Góra.
Proponowany termin kursu – przełom stycznia/lutego 2019 roku.

Szkolenie dla Geodetów 4-5 października

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru zaprasza geodetów działających na terenie m. Jelenia Góra na jednodniowe szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania do zdalnej aktualizacji baz danych EGiB, BDOT500 i GESUT.

Dodatkowe dane w krajowym Geoportalu

Mapy które możemy wyświetlić na www.geoportal.gov.pl wzbogacone zostały o nowe nakładki tematyczne. W zakładce "dane innych instytucji" umieszczono

XIII Konferencja techniczna w październiku

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Legnicy zaprasza na XIII Konferencję Techniczną nt. “Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”, która odbędzie się w dniach 18 ‑ 19 października 2018 r.

47 Rajd Goniometru 2018

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział we Wrocławiu zaprasza do udziału w 47 RAJDZIE GONIOMETRU, który odbędzie się w dniach 21-23 września 2018 r. w Kudowie Zdroju.

Wykonanie prac geodezyjnych w 2018 roku

Miasto Jelenia Góra zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac geodezyjnych w 2018 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu

Zmiany w Prawie Geodezyjnym

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 marca 2018r., opublikowano ustawę z dnia 6 marca 2018r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Przyjmowanie korespondencji

Od dnia 01.03.2018 r. korespondencję  kierowaną wyłącznie  do Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru składa się w punkcie informacyjnym przy ul. Sudeckiej 29 (budynek główny)

Polecane

Geoportal - link do serwisu
Link do ERGO Konto Geodety
plany zagospodarowania przestrzennego
Link do Elektronicznej Księgi Wieczystej
Link do kalkulatora opłat za dane geodezyjne
Geoportal Dolny Śląsk
eluneta

Panoramy sferyczne Jeleniej Góry - link serwisu zewnętrznegoInteraktywna Mapa Inwestycyjna Miasta Jeleniej Góry - link do serwisu z aplikacją flash