INFORMACJA DLA GEODETÓW

Szanowni Państwo!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2, celem zapobiegania i przeciwdziałania jego rozprzestrzenianiu się oraz w trosce o zdrowie zarówno klientów Urzędu jak i pracowników jednostki, uprzejmie prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich wizyt w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru i korzystanie zarówno z telefonicznego kontaktu jak i e-mailowego w przypadku potrzeby skontaktowania się z pracownikami Wydziału.

Rekomendowaną formą składania wniosków jest postać elektroniczna poprzez platformę ePUAP.

Od dnia 16 marca 2020 r. kontakt bezpośredni będzie możliwy tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy będzie on niezbędny, po uprzednim telefonicznym umówieniu daty i godziny.

Korespondencja - wnioski, które składane są osobiście należy włożyć do koperty, koszulki lub teczki, podpisać "do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru" oraz wrzucić do urny zlokalizowanej w Ratuszu lub w głównym budynku przy Sudeckiej. Następnie pocztą wewnętrzną zostaną przekazane do właściwego wydziału.

Pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w miarę możliwości chętnie odpowiedzą na Państwa pytania telefonicznie lub mailowo.

 

CENTRALA URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA:

75 75 46 210 – sudecka_um@jeleniagora.pl

75 75 46 101 – ratusz_um@jeleniagora.pl

ePUAP:/UMJG/SkrytkaESP

 

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

Strona www: https://geodezja.jeleniagora.pl/

 

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych:

tel. 75 75 49 846

modgik@jeleniagora.pl

weryfikacja operatów:

tel. 75 75 49 842

modgik@jeleniagora.pl

sprzedaż map, wypisów i wyrysów
tel. 75 75 49 840
sprzedaz.geodezja@jeleniagora.pl

prowadzenie narad koordynacyjnych:

tel. 75 75 49 845

zudp@jeleniagora.pl

prowadzenie numeracji adresowej budynków:

tel. 75 75 46 227

geodezja_um@jeleniagora.pl

zatwierdzanie podziałów nieruchomości i rozgraniczenia nieruchomości:

75 75 46 245

geodezja_um@jeleniagora.pl

 

Jednocześnie informujemy, że  w trosce o zdrowie i w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa zostaną wprowadzone ograniczenia w dostępie do siedziby Urzędu. O podjętych krokach zostaną Państwo poinformowani.

 Z poważaniem

Geodeta Miasta

Maria Matuszewska