Aktualności

Wyższe ceny za materiały PZGiK

Od początku 2019 r. obowiązują zwaloryzowane stawki opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Narada robocza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

W dniach 11 - 12 grudnia 2018 r. w Wojanowie  zaplanowano naradę roboczą Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa dolnośląskiego.

Kurs przygotowujący do egzaminów na uprawnienia zawodowe

Zarząd Oddziału SGP w Zielonej Górze serdecznie zaprasza do uczestnictwa w kursie przygotowującym do egzaminów na uprawnienia zawodowe, Zielona Góra.
Proponowany termin kursu – przełom stycznia/lutego 2019 roku.

Szkolenie dla Geodetów 4-5 października

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru zaprasza geodetów działających na terenie m. Jelenia Góra na jednodniowe szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania do zdalnej aktualizacji baz danych EGiB, BDOT500 i GESUT.

Dodatkowe dane w krajowym Geoportalu

Mapy które możemy wyświetlić na www.geoportal.gov.pl wzbogacone zostały o nowe nakładki tematyczne. W zakładce "dane innych instytucji" umieszczono

XIII Konferencja techniczna w październiku

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Legnicy zaprasza na XIII Konferencję Techniczną nt. “Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”, która odbędzie się w dniach 18 ‑ 19 października 2018 r.

47 Rajd Goniometru 2018

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział we Wrocławiu zaprasza do udziału w 47 RAJDZIE GONIOMETRU, który odbędzie się w dniach 21-23 września 2018 r. w Kudowie Zdroju.

Wykonanie prac geodezyjnych w 2018 roku

Miasto Jelenia Góra zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac geodezyjnych w 2018 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu

Zmiany w Prawie Geodezyjnym

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 marca 2018r., opublikowano ustawę z dnia 6 marca 2018r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Przyjmowanie korespondencji

Od dnia 01.03.2018 r. korespondencję  kierowaną wyłącznie  do Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru składa się w punkcie informacyjnym przy ul. Sudeckiej 29 (budynek główny)

Praca w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza nabór na stanowisko ds. przygotowania i wdrożenia cyfrowych baz geodezyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru.Termin składania ofert to 27.03.2018 r. do godz. 15:30

Strony