Aktualności

Katalog wytycznych GUGiK

Główny Urząd Geodezji i Kartografii na swoich stronach internetowych opublikował katalog wytycznych w zakresie wyjaśnienia niektórych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów prawa

Zapłać kartą !

Od 19 grudnia za wystawione dokumenty obliczenia opłaty można zapłacić bezpośrednio w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru przy użyciu terminala płatniczego.

Praca w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza nabór na stanowisko ds. przygotowania i wdrożenia cyfrowych baz geodezyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Księżycowa - nowa nazwa ulicy

Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry (360.XLV.2017 z dnia 28 listopada) nadano nazwę - ul. Księżycowa, drodze wewnętrznej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 450/12, AM-16, obręb 0013-Sobieszów II,

Nowy jednolity tekst ustawy Pgik

W Dzieniku Ustaw opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. poz. 2101)

Nowa nazwa ulicy w Jeleniej Górze

Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry nadano części ulicy Strumykowej nową nazwę - ul. ks. Jerzego Gniatczyka. Zmiana wprowadzona została na odcinku od ul. Sudeckiej

Wzrosną opłaty geodezyjne

Od przyszłego roku nieznacznie wzrosną opłaty za materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Nowe stawki opublikowano 31 października

Nowelizacje rozporządzeń

25 października br. zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw nowelizacje rozporządzeń ws. EGiB oraz ws. udostępniania materiałów PZGiK i wydawania licencji oraz wzoru DOO.

XII Konferencja Techniczna w Legnicy

W dniach 19 ‑ 20 października 2017 r. w Legnicy odbędzie się  XII Konferencja Techniczna nt. “Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”

Mapy zasadnicze - zmiany w prawie

Uchwalona ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, wprowadza zmiany w Prawie

Narady koordynacyjne - nowe zarządzenie Prezydenta

Od 28 lipca 2017 r. obowiązuje nowe Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Jelenia Góra.

św. Jadwiga Śląska zamiast Oskara Langego

W związku z uchwaloną ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń

Strony