Aktualności

Kurs przygotowujący do egzaminu ...

Prezes Oddziału SGP we Wrocławiu podjęła decyzję o zorganizowaniu kursu przygotowującego do egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Szkolenie - pliki GML z baz danych BDOT, GESUT...

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział we Wrocławiu zaprasza na szkolenie "Pliki GML z baz danych BDOT, GESUT, EGiB... Kontrola poprawności danych w świetle przepisów w zakresie geodezji i kartografii."

Powołano komisję przetargową

Prezydent Miasta Jeleniej Góry powołał komisję przetargową do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.

Nowe nazwy ulic w Jeleniej Górze

W Jeleniej Górze przybyły dwie nowe nazwy ulic. Uchwała Rady Miejskiej w Jeleniej Górze nr 240.XXXII.2016 z dnia 4 października 2016 r. zmienia część drogi gminnej

Prawo geodezyjne i kartograficzne - tekst ujednolicony

Na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych został zamiesczony ujednolicony tekst ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zawierający najnowsze zmiany.

XI Konferencja Techniczna w Legnicy

W dniach 20-21 października w Legincy odbędzie się konferencja techniczna nt. "Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu"

Sprawy geodezji i kartografii do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Ogłoszona w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

45 Rajd Goniometru

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział we Wrocławiu zaprasza na 45 Jubileuszowy RAJD GONIOMETRU. Impreza odbędzie się w dniach 16-18 września 2016 r w Przesiece.

 

Strony